Pågående projekt

Här kan ni läsa om våra pågående projekt.

Andra Långgatan 12, Göteborg 

andralang-fett-1.jpg

Fastighetsägare: Sjögran Bygg AB 

Uppdrag

Pågående arbeten i egen fastighet. Installation av fettavskiljare för Restaurang The Rover och Hamburgerbar The Burger i fastigheten Andra Långgatan 12 

Göteborgs kommun kräver nu fettavskiljare för dessa restauranghyresgäster. På grund av restaurangernas stora omfattning av matlagning måste en stor fettavskiljningstank placeras i källaren. Då det är endast 180 cm takhöjd och installationen kräver 245 cm har en stor grop schaktats ner under källargolvet. Grundvattnets nivå ligger över schaktbotten och blivande betongkonstruktion. Schaktarbetena har färdigställts. Betongarbetena beräknas att starta i början 2018. Dessa arbeten kommer att utföras av Grundförstärkningar i Göteborg AB. Rörarbetena kommer att utföras av Helgereds Rör AB.

Anläggningen beräknas vara färdigställd april månad 2018.

andralang-fett-2.jpg

Kristallen 1, Stadsskogen Alingsås 

kristallen1.jpg

Fastighetsägare: Wikowia AB 

Uppdrag
Projekteringsledning, Upphandling, Projekt & Byggledning av totalentreprenad. Uthyrning lokaler och förhandling nya hyror bostäder. 3D fastighetsbildning. Myndighetskontakter, bygglov, detaljplanändring, kontrollansvar, anslutningar EL, FV, VA, Fiber mm

  • Nybyggnation av fastighet om ca 7 500 BTA bestående av 50 hyreslägenheter samt vårdcentral, förskola, livsmedelsbutik samt handel